ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Διδακτέα – εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑΛ 2022

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Νέο!! Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ημερήσιου και εσπερινού ΓΕΛ Μειωμένη

Νέο!! Διδακτέα – εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑΛ Μειωμένη

Διδακτέα – εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑΛ

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ημερήσιου και εσπερινού ΓΕΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ ΝΕΟ!!

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Πανελλαδικές 2019

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων
έτους 2019

 Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη εγκύκλιο για της Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους  2019

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019

Με την εγκύκλιο φ.151/27299/Α5  ΦΕΚ 545 Τ Β΄/22-2-2017 καθορίστηκαν οι διαδικασίες πρόσβασης και επιλογής με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013

Φ.151/27299/Α5 ΦΕΚ 545 Τ Β΄17-2-2017 

Με την εγκύκλιο Φ.151/28324/Α5/ 20-02-2017 ορίστηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2017.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Με την εγκύκλιο Φ.151/72400/Α5/ 03-05-2017 ορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2017

Φ.151/72400/Α5/03-05-2017 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2017 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2017 10% 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 2017-2018
 
Ανακοινοποίηση της ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2017-2018

Εισαγωγή σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις – Πιστοποίηση αναπηρίας των υποψηφίων από τα ΚΕ.Π.Α. 2017-2018 

Βάσεις Εισαγωγής Εσπερινά ΕΠΑΛ 2017 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 

Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ 2018

Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ 2018 

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018-2019. Εξεταζόμενα Μαθήματα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ με θέμα Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων