Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τα ονόματα των δεκτών υποψηφίων, οι οποίοι θα υποβληθούν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Κοινοποιήθηκαν οι πίνακες ιδιωτών και Δοκίμων Πυροσβεστών υποψηφίων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πίνακες Ιδιωτών

Πίνακας Δοκίμων Πυροσβεστών

Επισημαίνεται ότι οι Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *