Πανελλαδικές Εξετάσεις: Στα σχολεία οι μηχανογραφικές καταστάσεις μαθητών και αποφοίτων. Έλεγχος για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου (για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ).

Το ΥΠΠΕΘ απέστειλε στα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τις μηχανογραφικές καταστάσεις σε τρία αντίγραφα ανά Λύκειο με τα στοιχεία των μαθητών, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
Ειδικότερα, στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερησίων – Εσπερινών  Λυκείων που είναι καταχωρισμένοι στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα αν κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αν συμμετείχαν τελικά σε αυτές, καθώς και οι απόφοιτοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συμμετείχαν σε αυτές.

Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις παραλάβουν τις μηχανογραφικές καταστάσεις, θα πρέπει:
1. να ελέγξουν για κάθε μαθητή που αναγράφεται στις καταστάσεις αν έχει λάβει απολυτήριο και πτυχίο (για τα ΕΠΑΛ) και αν αναγράφεται στη στήλη «Απολυτήριο» και στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη.

Επιπλέον, να ελέγξουν για κάθε απόφοιτο (ΕΠΑΛ) που αναγράφεται στις καταστάσεις, αν έχει λάβει πτυχίο και αν αναγράφεται στη στήλη «Πτυχίο» η ορθή ένδειξη.

Επισημαίνεται ότι για όλους τους αποφοίτους αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» στη στήλη «Απολυτήριο».
Σε περίπτωση που για κάποιον υποψήφιο δεν αναγράφονται οι ορθές ενδείξεις, θα πρέπει να διορθωθούν αναλόγως με κόκκινο στυλό.
Σημειώνεται ότι η πληροφορία της λήψης απολυτηρίου και πτυχίου (για τα ΕΠΑΛ) αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ κρίσιμη για τους υποψηφίους  που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς οι μαθητές και οι απόφοιτοι που δεν έλαβαν απολυτήριο και πτυχίο θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τους υπόλοιπους μαθητές που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και για την περίπτωση που οι μαθητές αυτοί τα επόμενα έτη θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ως απόφοιτοι.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής  δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις, πρέπει  να συμπληρωθεί στο τέλος της μηχανογραφικής κατάστασης, αναγράφοντας τα ονομαστικά του στοιχεία, τον κωδικό αριθμό Εξετάσεων και τις ορθές ενδείξεις στις στήλες «Απολυτήριο» και «Πτυχίο».
2. να επιβεβαιώσουν τα ονομαστικά στοιχεία των υποψηφίων και να σημειώσουν ευκρινώς αλλαγές, εάν υπάρχουν.
3. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να επιστρέψουν τα δύο αντίγραφα, τα οποία θα έχουν επικυρώσει για την ορθότητα του περιεχομένου τους με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα του Λυκείου, στη Δ/νση Δ.Ε., το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *