Πανελλήνιος & Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική

Έγγραφο με αρ. Φ15/7827/Δ2/17-1-2018 και θέμα: «Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2017-2018» εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 52/14-12-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται ο Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για πρώτη φορά, τo «Διαγωνισμό στη Στατιστική» στην Ελλάδα.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

  • κατηγορία Α: μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
  • κατηγορία Β: μαθητές Γυμνασίου.

Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες, θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια. Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο αυτά στάδια του διαγωνισμού θα είναι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Διαγωνισμό.

Η πρώτη εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με κλειστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή επιλογή.

Η δεύτερη εργασία θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων σε excel. Το σύνολο δεδομένων θα είναι καθολικό και θα επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, κατ’ επιλογή των συμμετεχόντων.

Πρώτο στάδιο εξέτασης:

  • Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις),
  • Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων (10 ερωτήσεις),
  • Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων (10 ερωτήσεις).

Δεύτερο στάδιο εξέτασης:

  • Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών.

Βραβεία
Κάθε μέλος των νικητριών ομάδων του εθνικού διαγωνισμού, μία από την κατηγορία Α και μία από την κατηγορία Β, καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής, θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:

  • Ένα tablet
  • Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat
  • Δίπλωμα νικητή

Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο κτίριο της ΕΛΣΤΑΤ.

Στη συνέχεια, οι νικήτριες ομάδες (μία για κάθε κατηγορία), κάθε κράτους μέλους, θα έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Χρονοδιάγραμμα


Πανελλήνιος Διαγωνισμός


Περίοδος εγγραφής: 20 Οκτωβρίου 2017 – 2 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού για το 1ο στάδιο εξέτασης: 5 – 14 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου εξέτασης: 16 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού για το 2ο στάδιο εξέτασης: 20 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 27 Μαρτίου 2018

Τελετή απονομής βραβείων στην ΕΛΣΤΑΤ: 30 Μαρτίου 2018

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους γενικούς κανόνες του Πανελλήνιου  διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης  εγγραφής

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική είναι ανοιχτός σε εκείνες τις ομάδες πουέχουν κερδίσει στους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς και έχουν προταθεί απότις χώρες τους, προκειμένου να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό.
Κάθε χώρα θα μπορεί να προτείνει μέχρι τρεις (3) ομάδες ανά κατηγορία, όπως ορίζεται από τους εθνικούς κανόνες των εθνικών διαγωνισμών. Και οι δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει μαθητές Λυκείου (ηλικίας περίπου 16 – 18 ετών) και η δεύτερη κατηγορία (Β) μαθητές Γυμνασίου (ηλικίας περίπου 14 – 16 ετών).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τους γενικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού 

Χρονοδιάγραμμα


Περίοδος εγγραφής: 9 – 13 Απριλίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού: 16 Απριλίου – 4 Μαΐου 2018

Παρουσίαση των βίντεο: 18 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση νικητριών ομάδων: 23 Μαΐου 2018

Τελετή βράβευσης στο συνέδριο Q2018 στην Κρακοβία (Πολωνία): 27 – 28 Ιουνίου 2018

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *