Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας: Αίτημα για απόσυρση τροπολογιών σχετικών με τον ΕΟΠΠΕΠ

Επιστολή με ημερομηνία 23/02/2018 προς τον Υπουργό Παιδείας απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας με θέμα:  απόσυρση τροπολογιών για  ΕΟΠΠΕΠ

Στην επιστολή γίνεται λόγος για το γεγονός  ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ που συντάχθηκε ερήμην των εργαζομένων και  εκδόθηκε με  Υπουργική Απόφαση (του Υφυπουργού κ.Δ. Μπαξεβανάκη) με ΦΕΚ 4611/28-11-2017, είναι παράτυπος και παράνομος, διότι ο   Ν.4115/2013 άρθρο 25, ορίζει ότι ¨ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών

Ζητήσαμε από τον κ. Υφυπουργό, αναφέρεται στην επιστολή, να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που προσκομίσαμε να ανασταλεί προσωρινά,  να τροποποιηθεί και να εκδοθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αντί αυτού, και αποδεχόμενος προφανώς την παρατυπία και παρανομία του εκδοθέντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ, από τις 28-11-2017, κατέθεσε τροπολογία που αλλάζει και τροποποιεί  το άρθρο 25 του Ν. 4115/2013 ως εξής << Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ>>, δηλαδή αποκλείοντας τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της Π.Ο.Σ.Υ.Π. 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *