Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: ΛΓ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας με θέμα «Η αποτύπωση και η σχέση των φύλων στο ομηρικό έπος» στην Ιθάκη από 26 έως 28 Αυγούστου

Το ετήσιο Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών και την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, θα διεξαχθεί στην Ιθάκη (26 – 28 Αυγούστου) με θέμα «Η αποτύπωση και η σχέση των φύλων στο ομηρικό έπος».
Θεματικοί άξονες
 Κοινωνικοί ρόλοι
 Οικογενειακές σχέσεις
 Άνδρες στον οίκο – γυναίκες στον πόλεμο
 Αιχμάλωτοι – αιχμάλωτες
Οργανωτικό πλαίσιο του σεμιναρίου

  1. Προτάσεις για συμμετοχή στο Σεμινάριο μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών της χώρας, φιλόλογοι που υπηρετούν ή που έχουν αφυπηρετήσει από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
    Ελλάδας και της Κύπρου και πανεπιστημιακοί καθηγητές.
  2. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Σεμινάριο πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΦ (p-e-f@otenet.gr) έως τις 5 Ιουλίου 2022.
  3. Η πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη έως 300 λέξεις, ιδιότητα, διεύθυνση (ηλεκτρονική και ταχυδρομική) και τηλέφωνο του υποψηφίου εισηγητή.
  4. Οι εισηγήσεις του σεμιναρίου θα έχουν διάρκεια 20΄ και θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *