Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Δηλώσεις συμμετοχής στον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2023

Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27-1-2023.

Η διαδικασία αυτή ΔΕΝ αφορά στο διαγωνισμό για το Γυμνάσιο. Θα ακολουθήσουν μετά τη διενέργεια τουλάχιστον της Α φάσης, άλλες οδηγίες για τις δηλώσεις των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου.

Η ατομική δήλωση συμμετοχής για τον 19ο ΠΔΒ 2023 έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε από ΕΔΩ. Όταν η υποβολή είναι επιτυχής επιστρέφετε στη διεύθυνση email που δηλώθηκε ένα αντίγραφο των στοιχείων που καταχωρήθηκαν. Ελέγξτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (και το φάκελο “Ανεπιθύμητα”) για την απάντηση. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε εκ νέου δήλωση για τον ίδιο μαθητή, εφόσον έχετε λάβει απαντητικό μήνυμα. Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στην ορθή καταχώρηση των στοιχείων. Λανθασμένες καταχωρίσεις ή διπλοεγγραφές δημιουργούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο pdbpev@gmail.com

Στη συνέχεια:

Ο/Η μαθητής/τρια δηλώνει προφορικά την πρόθεση συμμετοχής του/της στον βιολόγο εκπαιδευτικό του σχολείου και προσκομίζει στον/στην Διευθυντή/ντρια μια υπεύθυνη δήλωση. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και την άδεια να συμμετέχει στον ΠΔΒ 2023 με υπογραφή γονέα/κηδεμόνα.
Ο Βιολόγος εκπαιδευτικός του σχολείου συγκεντρώνει τα στοιχεία των μαθητών/τριων σε ειδικό αρχείο excel, το οποίο αποστέλλεται κάθε χρόνο από την Οργανωτική Επιτροπή. Μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου, το αρχείο στέλνεται στον/στην υπεύθυνο/η Διαγωνισμών της οικείας ΔΔΕ. Το αρχείο ΔΕΝ αποστέλλεται από το σχολείο στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ.
Η ΔΔΕ συγκεντρώνει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριων, καθώς και εκπαιδευτικών ως επιτηρητών. Η ΔΔΕ αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχών στην Οργανωτική Επιτροπή.
Η ΔΔΕ ορίζει τα Εξεταστικά Κέντρα και ενημερώνει τα οικεία σχολεία. Σε συνεννόηση ΔΔΕ και της Διεύθυνσης του σχολείου-εξεταστικού ορίζεται τριμελής επιτροπή εξετάσεων.
Μαθητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους ή δεν ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ταυτότητα) για να προσέλθουν στις εξετάσεις.
Προφορική εξέταση προβλέπεται, αποκλειστικά στην Ά φάση, μόνο για όσους/ες μαθητές/τριες διαθέτουν και έχουν προσκομίσει σχετικό επίσημο έγγραφο στο σχολείο τους. Πραγματοποιείται από δύο μέλη της Επιτροπής εξετάσεων, αποκλειστικά Βιολόγους, και αφορά μόνο για τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου (εάν υπάρχουν).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *