Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Απαράδεκτη οδηγία της Κ.Ε.Ε. που έφτασε στα Βαθμολογικά Κέντρα και αφορούσε τις ενδεικτικές απαντήσεις του Θέματος Β5 της Βιολογίας Προσανατολισμού Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

Ανακοίνωση με θέμα: Ανάκληση οδηγίας βαθμολόγησης Βιολογίας Προσανατολισμού Ημερησίου και
Εσπερινού ΓΕΛ με το Νέο Σύστημα
εξέδωσε η Επιτροπή Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *