Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση: 53ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2024

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU) ιδρύθηκε το 1874 και αποτελεί εξειδικευμένο διακυβερνητικό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα αριθμεί 192 κράτη – μέλη που διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων τους (παρόχων, εθνικών διοικήσεων/υπουργείων, ρυθμιστικών αρχών, μη-κυβερνητικών οργανισμών, ενώσεων καταναλωτών, φιλοτελικών οργανισμών, πανεπιστημίων κ.α.). Η ΠΤΕ είναι ο οργανισμός εκείνος που θέτει τους κανόνες για τη διακίνηση της διεθνούς αλληλογραφίας, των δεμάτων και όλων των σχετικών υπηρεσιών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική συνδρομή / διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών – μελών.

Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΤΕ και διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε αυτήν τα τελευταία χρόνια (επιτυχής Προεδρία κατά την τετραετία 2008-2012, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης από το 2012, συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια κάθε 4 χρόνια, καθώς και στο τελευταίο (4ο ) Έκτακτο Διεθνές Συνέδριο που έλαβε χώρα το 2023 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας). Στο πλαίσιο αυτής της ενεργούς συμμετοχής στα δρώμενα της ΠΤΕ, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά και στον ετήσιο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων, και μάλιστα η χώρα μας, με εκπροσώπηση μαθητή από το 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, είχε πρωτεύσει στον 41ο Διαγωνισμό του 2012.

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2024 είναι:

«Κατά τη διάρκεια των 150 ετών ζωής της, η Π.Τ.Ε. προσέφερε τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από οκτώ γενεές. Έκτοτε, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γράψτε μια επιστολή στις μελλοντικές γενεές για τον κόσμο που ελπίζετε να κληρονομήσουν»

Η συμμετοχή στον 53ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2024 αποτελεί εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξοικείωση των νέων με τον σημαντικό ρόλο των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, ευανάγνωστες χειρόγραφες, να έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο με συνάφεια στο θέμα έως 800 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα.

Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία του/της μαθητή/τριας, κατά προτίμηση σε μορφή .jpeg (τουλάχιστον 300 dpi) ή σε έντυπη μορφή (η φωτογραφία να μην είναι κολλημένη ή συραμμένη σε οποιοδήποτε έγγραφο) και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των περιεχομένων λέξεων της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα. Επίσης, η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων ότι συναινούν για τη συμμετοχή του παιδιού τους και για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του και της έκθεσής του σε περίπτωση διάκρισής του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους στο σχολείο τους έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν από τα σχολεία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024. Ακολούθως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα τις διαβιβάσουν ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ – Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το αργότερο έως την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024.

H καλύτερη έκθεση, η οποία θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα διαβιβαστεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Συντονισμού και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αποσταλεί στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου θα γίνει η τελική κρίση των εκθέσεων των μαθητών/τριών από όλες τις χώρες.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με αργυρό ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος, καθώς και με πιστοποιητικά και άλλα βραβεία που προσφέρονται από την Π.Τ.Ε. 

Η προκήρυξη και οι οδηγίες του 53ου Διεθνούς Διαγωνισμού Αλληλογραφίας Νέων 2024 από την UPU είναι αναρτημένες στον ιστότοπο: https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/OutreachCampaigns/International-Letter-Writing-Competition-for-Young-People .

ΑΠΟΦΑΣΗ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *