Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ για τους Νέους: Μεταμορφώνοντας την Εκπαίδευση

Στη «Μεταμόρφωση της Εκπαίδευσης» (Transforming Education) έχει αφιερώσει τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τους Νέους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Η ημέρα της 12ης Αυγούστου ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για τους Νέους για πρώτη φορά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1999 και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι παγκοσμίως.

Σήμερα παγκοσμίως υπολογίζεται πως υπάρχουν 1,8 δισεκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 10 και 24 ετών.

Το θέμα του φετινού εορτασμού «Μεταμορφώνοντας την Εκπαίδευση» επικεντρώνεται στις προσπάθειες, παγκοσμίως, προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση πιο περιεκτική και προσιτή σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των ίδιων των νέων.

Κατά τον ΟΗΕ, ελλιπείς δεξιότητες ανάγνωσης και μαθηματικών εμφανίζει σήμερα 1 στους 2 μαθητές μεταξύ ηλικίας 6-14 ετών, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό φοιτούν κανονικά σε σχολεία.

Η Παγκόσμια Ημέρα για τους Νέους 2019 έχει ως στόχο την προώθηση από τις κυβερνήσεις, τους νέους, αλλά και από τις οργανώσεις, της αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση των ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους, αναμορφώνοντας την εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση των θεμάτων της ατζέντας που αφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Η ολοκληρωμένη και προσιτή εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εκπαίδευση είναι ένας «πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης», συμμετέχοντας ενεργά στην επιτάχυνση της προόδου και των 17 στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, είτε πρόκειται για την εξάλειψη της φτώχειας, την καλή υγεία, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και την ανάπτυξη, τις μειωμένες ανισότητες κ.α..

Ο Διεθνής Οργανισμός διατρανώνει πως «η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί σε συναφή και αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα, με το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων να είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό, όχι μόνο για την 4η βιομηχανική επανάσταση και το μέλλον της εργασίας, αλλά και για τις ευκαιρίες – και προκλήσεις – που φέρνει το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο».

Κατά τον ΟΗΕ, αν και ο καθοριστικός ρόλος της ποιοτικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της νεολαίας είναι πλήρως αναγνωρισμένος, όπως και το ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νεολαίας ωφελεί την κοινωνία γενικότερα, ωστόσο αυτό που είναι λιγότερο γνωστό, είναι το γεγονός ότι, οι ίδιοι οι νέοι είναι ενεργοί πρωταγωνιστές της, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτής, εκπαίδευσης.

Ως παράδειγμα, ο ΟΗΕ θέτει οργανώσεις που διοικούνται από νέους και μετασχηματίζουν την εκπαίδευση μέσω της άσκησης πίεσης και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, αλλά και μέσω ανάπτυξης σχέσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών προγραμμάτων κατάρτισης και άλλες δράσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *