Ομάδα SeRi: Διεθνές Αποθετήριο Καλών Πρακτικών και Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

1η Ιουνίου 2020 δημιουργήθηκε το πρώτο διεθνές Αποθετήριο Καλών Πρακτικών και Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της ομάδας SeRi του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://seri.cs.uth.gr/). 

Η δημιουργία του αποθετηρίου καλών πρακτικών κατά STEΑM, έγινε για να συγκεντρώσει της προτεινόμενες και δοκιμασμένες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών με μεθοδολογία STEΑM σε Α’θμια και Β΄θμια εκπαίδευση.

Με τον τρόπο αυτό η ευρύτερη κοινότητα εκπαιδευτικών που ασχολείται με τη μέθοδο STEAM, θα ενημερώνεται για πρακτικά ζητήματα που αφορούν εφαρμόσιμες διδακτικές προσεγγίσεις STEAM, εντός σχολικής τάξης.

Η ομάδα SeRi έχει την επιστημονική εποπτεία και είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Η πρώτη εργασία που δημοσιεύθηκε, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των κ. Σταυρόπουλου Πολύδωρου, Κουρούφαρη Βασίλη και Σταυροπούλου Κωνσταντίνας.  Είναι μία πρωτότυπη πιλοτική εργασία που εγκρίθηκε από την επιτροπή και αναρτήθηκε σε αυτό το αποθετήριο του οποίου η διεύθυνση είναι https://absteam.weebly.com/

Η εργασία έχει τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητή συσκευή (Android) προς χρήση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» και είναι δημοσιευμένη στη διεύθυνση:

https://absteam.weebly.com/alphapiomicronthetaepsilontauetarhoiotaomicron-betathetamuiotaalphasigmaf.html

Η επιτροπή ελέγχου των εργασιών απαρτίζεται από τους :

  • Δρ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Δρ. Αθανάσιος Κακαρούντας, Επίκ. Καθ. Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Δρ. Βαβουγυιός Διονύσης, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημίο Θεσσαλίας
  • Δρ. Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, Visiting Professor for STEM in Education, University of Huddersfield
  • Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Δ/ντης ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς, ΜΙΕ Fellow Microsoft, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΠΔ407/80, Tμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Δρ. Απόστολος Ξενάκης, PostDoc, Π.Δ. 407/80 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Φώτης Παντόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παν.Θεσσαλίας
  • Αντώνιος Πλαγεράς, Υπ. διδάκτορας Παν.Θεσσαλίας
  • Ιατρού Παρασκευή , Msc STEM in education

Το Πανεπιστήμιο μας παρέχει το χώρο εμείς θα πρέπει με την καλή μας διάθεση να μοιραστούμε τις εργασίες μας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως πλαισιώσουν το αποθετήριο για να δημιουργηθεί ένας πυρήνας με νέες τεχνολογίες και καλές πρακτικές-δραστηριότητες για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *