ΟΛΤΕΕ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘΑ για τον χαρακτηρισμό μαθητή/τριας ΕΠΑ.Λ ως μη παρακολουθών/ούσα. “Ρατσιστική” και άνιση αντιμετώπιση

Επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα “Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ΕΠΑ.Λ ως μη παρακολουθών/ούσα” απέστειλε η ΟΛΤΕΕ. Το κείμενο της επιστολής . . .

Αθήνα, 31-01-2024

 Αρ. Πρωτ.: 10

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. κα. Ιωάννα Λυτρίβη
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
3. κα. Ζέττα Μακρή
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

4. κ. Ιωάννη Κατσαρό
Γ. Γ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
5. κ. Γεώργιο Βούτσινο
Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας

KOIN :

ΘΕΜΑ : «Χαρακτηρισμός μαθητή/τριας ΕΠΑ.Λ ως μη παρακολουθών/ούσα»
Σχετ.:

Αξιότιμοι

κύριε Υπουργέ,

κυρίες Υφυπουργοί,

κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

    για άλλη μια χρονιά γίνεται η τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υπουργικής Απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), στην οποία προέβη ο υπηρεσιακός Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ. αριθμ. πρωτ. 68027/ΓΔ4 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4037/23-6-2023 αλλά παραμένει η χρήση του όρου «μη παρακολουθών/ούσα» για τους μαθητές/τριές των ΕΠΑ.Λ. Ο όρος αυτός κρίνεται αδόκιμος, άδικος και ως προς την εφαρμογή του δημιουργεί άνιση μεταχείριση μαθητών.

     Η Ομοσπονδία μας ανατρέχοντας στις αντίστοιχες αποφάσεις ”Εγγραφών – Μετεγγραφών – Φοίτησης” για τους  άλλους τύπους  σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια δεν βρήκε αντίστοιχες αναφορές και διευκρινήσεις σε άρθρα όπως το άρθρο 27 παρ. 6 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019. Και δεν τις βρήκε διότι δεν υπήρχαν καθώς δε χρησιμοποιείται πουθενά αλλού για τους μαθητές ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα».

      Η παρ. 6 του άρθρου 27 αναφέρει «Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.».

Κύριε Υπουργέ,

     με την παρούσα επιστολή σας υπενθυμίζουμε πως δε ρυθμίζονται με ενιαίο και ισότιμο τρόπο τα θέματα απουσιών που αφορούν τα Γυμνάσια, καθώς και τα  Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά)

         Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα» είναι εφεύρημα μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά επίσημα στην Υ.Α. 103539/Δ4/24-6-2016 η οποία ενσωματώθηκε στην Υ.Α. 133381/Δ4/12-8-2016 (Φ.Ε.Κ./τ.Β΄/2427/24-8-2016) «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.» και στοχοποιεί μόνο τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ..

    Η Ομοσπονδία μας αδυνατεί να δεχθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά και προσπαθούμε συνεχώς να εξαλείψουμε αυτή τη “ρατσιστική” και άνιση αντιμετώπιση απέναντι στους μαθητές μας, εξάλλου μέχρι το τέλος του Β’ τετραμήνου με αναδρομική ισχύ, όλοι οι μαθητές μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά για γρίπη, για Covid-19, για νοσήλια και άλλα, καθώς και για ανωτέρα βία η οποία προκύπτει τα τελευταία χρόνια λόγω διαφόρων κρίσεων.

      Φτάσαμε Φεβρουάριο μήνα και τα κενά στα σχολεία είναι ακόμα μεγάλα. Οι Δ.Δ.Ε πιέζουν τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ να ορίσουν τους μη παρακολουθούντες και να ξανά ορισθούν τα τμήματα με τα νέα δεδομένα ενώ η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος του Β’ τετραμήνου.

Κύριε Υπουργέ,

       δημιουργείται έντονο πρόβλημα με την εφαρμογή αυτής της διάταξης στα ΕΠΑ.Λ και τα ΕΚ όταν επιστρέφουν οι μαθητές/τριες και δεν υπάρχει πλέον η θέση τους, ενώ σύμφωνα με τις εγκυκλίους για τη δικαιολόγηση των απουσιών είναι νομίμως απόντες/ούσες και ας έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών όπως ορίζει ο νόμος μέχρι και το τέλος του Α’ τετραμήνου.

Ζητούμε

  • το Υπουργείο να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας, που επιβάλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων και να καταργήσει την παράγραφο 6 του άρθρου 27 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019.
  • Να μην καταργούνται οι θέσεις των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ που υπερβαίνουν το όριο των απουσιών στο Α’ τετράμηνο όταν μπορούν να δικαιολογήσουν μέχρι το τέλος του Β’ τετραμήνου αναδρομικά απουσίες βάση των εγκυκλίων.
  • Κάλυψη των κενών με διορισμούς αναπληρωτών και όχι με καταργήσεις μαθητών/τριών.  

Την περίοδο αυτή που η ΕΕΚ, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει τον βηματισμό της με τις αλλαγές που προέκυψαν από το νέο νόμο για την ΕΕΚ και χωρίς σημαίνοντα λόγο προκαλείται:

  • αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων με ανακατανομή τμημάτων και αλλαγές αναθέσεων των μαθημάτων,
  • συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων,
  • απογύμνωση και αύξηση τις επικινδυνότητας των εργαστηρίων,
  • εκδίωξη-μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο,
  • διόγκωση των τμημάτων, με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης
  • απώλεια θέσεων ευθύνης Υποδιευθυντών 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *