ΟΛΤΕΕ: Αποκλεισμός μαθητών/τριών από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές

Επιστολή μέσω της οποίας διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό των μαθητών των ΕΠΑΛ από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στις Σχολές Αξιωματικών τις Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. που είναι ισότιμες με τις Σχολές των Πανεπιστημίων απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας η ΟΛΤΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής . . .

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

          με το νόμο  4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019) οι μαθητές/τριες  των ΕΠΑ.Λ. από το 2019 θα συνεχίσουν να εισάγονται σε Πολυτεχνικές, Ιατρικές και άλλες σχολές των Πανεπιστημίων. Όμως,  δεν τους δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στις Σχολές Αξιωματικών τις Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. που είναι ισότιμες με τις Σχολές των Πανεπιστημίων.

          Το παραπάνω προκύπτει από την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρο 241 «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους» του νόμου  4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019) που αντικαθιστά το άρθρο 13 του  νόμου 4186/2013,  στην οποία αναφέρεται: «γγ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.»

          Επειδή με την πιο πάνω τροποποίηση ολοφάνερα αδικούνται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ.:

Ζητούμε

          να τροποποιήσετε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρο 241 «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους» του ν. 4610/2019, ώστε:

οι αποφοίτων των ΕΠ.Α.Λ,. να εισάγονται σε ποσοστό 20% των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, στις  Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, ανεξάρτητα από τον τομέα και την ειδικότητα από την οποία αποφοιτούν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της ΟΛΤΕΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *