ΟΛΤΕΕ: Ανασύσταση ΔΣ περιόδου 2022-2024

Αθήνα, 02-10-2023

 Αρ. Δ.Τ.: 42 

Ανασύσταση ΔΣ ΟΛΤΕΕ περιόδου 2022-2024

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την μερική ανασύσταση του του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής

Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. συνδικαλιστικής περιόδου 2022-24

1.Πρόεδρος ______________________Παπαδόπουλος Χιονάς
2.Αντιπρόεδρος ___________________Δούρος Παλαιολόγος
3.Γενικός Γραμματέας ______________Τσιντώνης Ηλίας
4.Ειδικός Γραμματέας ______________Ψωμοδότη Μαρία
5.Οργανωτικός Γραμματέας __________Παζάρσκη Γεωργία (Γιολάντα)
6.Γενικός Ταμίας __________________Θεολόγου Μιλτιάδης
7.Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____Σεκεριάδης Νικόλαος
8. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________Μποτονάκη Ελένη
9. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___Αποστολόπουλος Δημήτριος
10.Μέλος ________________________Αγγέλης Βασίλειος
11.Μέλος ________________________Κουτουλάκος Χρήστος

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *