ΟΛΤΕΕ: Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων Δ.Ι.Ε.Κ

Επιστολή με θέμα: Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων Δ.Ι.Ε.Κ, απέστειλε το Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ στον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας κ. Βούτσινο.

Με την επιστολή η ΟΛΤΕΕ ζητά την ανάθεση εργαστηριακών μαθημάτων των ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτικούς των Εργαστηριακών Κέντρων στα οποία αυτοί εξασκούνται

Το πλήρες κείμενο της επιστολής . . .

Αξιότιμε

κ. Γενικέ Γραμματέα,

          Κατά τις τελευταίες μας επαφές, σας είχαμε θέσει το γνωστό θέμα της ανάθεσης των εργαστηριακών μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. που γίνονται στα Ε.Κ.. Δεσμευτήκατε για την άμεση επίλυση του προβλήματος που παρατηρήθηκε σε κάποια Δ.Ι.Ε.Κ. στα οποία δεν ανατέθηκε η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων που γίνονται στα ΕΚ σε συναδέλφους (υπεύθυνους εργαστηρίων ή μη)  των Ε.Κ. κατά παράβαση του ισχύοντος κανονισμού των Ε.Κ..

          Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη εκ μέρου σας στο θέμα αυτό και προβλέπεται ότι στο νέο σχ.έτος που ξεκίνησε το θέμα αυτό θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις και με απρόβλεπτες συνέπιες στην ομαλή διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ., ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του θέματος αυτού στο πλαίσιο που είχαμε συμφωνήσει κατά την τελευταία συνάντηση μας .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *