Οι επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ

Η οργάνωση επιτυχημένων εκθεσιακών συμμετοχών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις είναι το αντικείμενο του εξ αποστάσεως Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις» που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, διάρκειας 56 ωρών (8 εβδομάδων), οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εκθεσιακών συμμετοχών που οργανώνουν, να εξοικονομούν πόρους από την ορθολογική οργάνωση των εκθεσιακών συμμετοχών, να ανατροφοδοτούν τις μελλοντικές εκθεσιακές συμμετοχές με εισροές από τις προηγούμενες, καθώς επίσης να μεγιστοποιούν τα οφέλη για την επιχείρησή τους από τις εκθεσιακές συμμετοχές

Το Πρόγραμμα είναι εξολοκλήρου εξ αποστάσεως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 03 Οκτωβρίου 2022.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν όλες τις φάσεις διαμόρφωσης και υλοποίησης μιας εκθεσιακής στρατηγικής, από το σχεδιασμό της (πριν την έκθεση), την υλοποίησή της (κατά τη διάρκεια της έκθεσης) και την επακολούθησή της (μετά την έκθεση). Επιπλέον το Πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων, αλλά επιδιώκει τη ανάλυση εφαρμοσμένων παραδειγμάτων, θέτοντας τον εκπαιδευόμενο μέσα από διαδραστικές διαδικασίες στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου project εκθεσιακής στρατηγικής.

Οι διδακτικές ενότητες του Προγράμματος είναι οι εξής:

1. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθεσιακής Στρατηγικής

2. Οργάνωση Εκθεσιακής Συμμετοχής

3. Ενέργειες Επακολούθησης Εκθεσιακής Συμμετοχής (Follow-up)

4. Πρακτική Εφαρμογή Σχεδιασμού και Υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Εκθεσιακής Στρατηγικής

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση https://kedivim.eap.gr/?page_id=7589

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *