Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών: Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα

 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 9η  κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης) για την  υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη.  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.    

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική ανακοίνωση

  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβολής είναι η  23/10/2020 Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

                                                               Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:                                                                  Email:

Διεύθυνση οικίας:                                                                  Λύκειο  φοίτησης:

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη:

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει :

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών  με πιστοποιητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι                    Όχι  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *