Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων: Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Οικιακή Οικονομία, Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία καθώς και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γυμνασίου για το σχ. έτος 2022/23

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *