Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2017-2018

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η με αρ. 168781/Δ2/9-10-2017 εγκύκλιος που περιλαμβάνει οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
168781/Δ2/9-10-2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *