Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Άλγεβρας της Γεωμετρίας, της Ιστορίας, της Ξένης γλώσσας, της Πληροφορικής της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Άλγεβρας της Γεωμετρίας, της Ιστορίας, της Ξένης γλώσσας, της Πληροφορικής της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου «Μαθηματικά – Β΄ μέρος» Γ΄ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της ξένης γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της Γ΄ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου.

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας της A΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της A΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *