ΟΑΕΔ: Αρχικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΙΕΚ έτους κατάρτισης 2019-2020

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30-09-2019 οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020. 
Οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρασκευή 4-10-2019

Για περισσότερη ενημέρωση επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία:
1.Ανακοίνωση
2.Ανατολική Μακεδονία Θράκη
3.Αττική & Νήσων
4.Ηπειρος
5.Θεσσαλία
6.Κρήτη
7.Κ & Δ Μακεδονία
8.Πελοπόννησος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *