Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα: Σπουδές φύλου-Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει για πρώτη φορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές».

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι το μοναδικό εξ αποστάσεως στο είδος του και ακολουθεί τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο αντίστοιχο διεθνές πλαίσιο σπουδών. Θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια σε φοιτήτριες και φοιτητές προκειμένου να κατανοήσουν τις έννοιες, τις θεωρίες και τις ακαδημαϊκές συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις του φύλου, συνδέοντάς τες με τις σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές και όψεις της έμφυλης ανισότητας, με σημαντική και διαχρονική επικαιρότητα τόσο παγκοσμίως, όσο και στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές» καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ζητημάτων και συζητήσεων που έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και παγκοσμίως, λόγω της αυξανόμενης ορατότητας των φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων και κινημάτων.

Οι εννέα (9) θεματικές ενότητες αναφέρονται σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η μετανάστευση, η έμφυλη βία, η πολιτική, τα δικαιώματα, ο πολιτισμός, η σεξουαλικότητα, οι πολιτικές ισότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύει τις πολύπλευρες διαστάσεις των έμφυλων ανισοτήτων διερευνώντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τους τρόπους με τους οποίους το φύλο ιεραρχεί τις κοινωνικές σχέσεις και διασταυρώνεται με τις κατηγορίες της φυλής, του έθνους, της κοινωνικής τάξης, της ηλικίας κ.λπ

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του ΕΑΠ.

Όπως σε όλα τα Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, δίνοντας τη δυνατότητα της ευελιξίας του χώρου και του χρόνου στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ώστε να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σπουδές τους, από όπου κι αν βρίσκονται.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές» λήγει στις 3 Ιανουαρίου 2023.

Το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο για το Πρόγραμμα.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τα παρακάτω στοιχεία:


Σύνδεσμος: https://hou.webex.com/meet/open2u

Κωδικός: 2733 327 7418

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: , μέσω e-mail στη διεύθυνση info@eap.gr ή τηλεφωνικά στο 2610 367 600.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ανοικτό στα Όνειρά σου!

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *