Μουσείο Ακρόπολης: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Το Μουσείο Ακρόπολης προτείνει στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν μαθητές σε ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη να παρακολουθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς που διοργανώνονται τακτικά στο Μουσείο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).

Για την περίοδο Iανουάριος – Ιούνιος 2020 έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω σεμινάρια:Σεμινάριο «Ακρόπολη & Αναστήλωση»Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Σμίλη & Μνήμη – Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, οι εκπαιδευτικοί Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Ακρόπολη & Αναστήλωση».Ημερομηνία σεμιναρίου: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 14:00-16:00


Συμμετοχή στα σεμινάρια

Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και η αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση schoolbookings@theacropolismuseum.gr. Το Μουσείο στέλνει στους εκπαιδευτικούς ειδική φόρμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων είναι η προεγγραφή ελάχιστου αριθμού 15 (δεκαπέντε) συμμετεχόντων.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

Ενημερωθείτε για την οργάνωση σχολικών επισκέψεων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ακρόπολης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *