Μονοκλωνικά αντισώματα: Η διαδικασία χορήγησης. Ηλεκτρονικά από τον θεράποντα ιατρό η υποβολή της αίτησης. Εντός 24ωρου η έγκριση. Χορήγηση στα Νοσοκομεία

ΚΥΑ με θέμα: Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Διαδικασία Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων

 1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή για την Εξέταση των Αιτήσεων για την χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID- 19, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), σε ειδική εφαρμογή, εντός του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία διαλειτουργεί με το Μητρώο Ασθενών COVID 19.
 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς των φυσικών προσώπων που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπισθεί με την υπ’ αρ.
  2450/3-11-2021 Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Τα κριτήρια δύναται να τροποποιηθούν με νέα εισήγηση της Επιτροπής. Η είσοδος των ιατρών στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικό SMS στον ασθενή.
 1. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταχωρεί στην εφαρμογή την ανάλογη ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης
  μέχρι την 12η μεσημβρινή της επόμενης της υποβολής της αίτησης. Τα μέλη της Επιτροπής εισέρχονται στην
  εφαρμογή με τη χρήση ειδικών κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την
  Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Για τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τηρείται προτεραιότητα με βάση το
  χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικά SMS στον ασθενή και το θεράποντα ιατρό.
 2. Η Ομάδα Συντονισμού, που υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής για την Εξέταση των Αιτήσεων σύμφωνα
  με την υπ’ αρ. 73668/25.11.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη
  COVID-19 και στην Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης της διάθεσης των Μονοκλωνικών Αντισωμάτων», έχει περιορισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή για να παρακολουθεί τις εγκεκριμένες αιτήσεις και μόνον και
  κατανέμει τους ασθενείς σε Νοσοκομεία ανάλογα με τον τόπο διαμονής του ασθενούς, τα διαθέσιμα ραντεβού και τα αποθέματα των Νοσοκομείων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Η Ομάδα Συντονισμού ενημερώνει καθημερινά τα Νοσοκομεία για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τα αφορούν.
 3. Τα Νοσοκομεία επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους ασθενείς την ίδια ημέρα για τη διαδικασία χορήγησης
  της θεραπείας (μονοκλωνικό αντίσωμα) και κλείνουν το ραντεβού για την επόμενη.
 4. Ο ασθενής προσέρχεται στο Νοσοκομείο στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και κατευθύνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της χορήγησης.
 5. Ο γιατρός του Νοσοκομείου συνταγογραφεί το σκεύασμα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η συνταγή εκτελείται από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου, το σκεύασμα μεταφέρεται στο χώρο έγχυσης και χορηγείται στον ασθενή.
 6. Τα Νοσοκομεία ενημερώνουν καθημερινά την Ομάδα Συντονισμού για τα ραντεβού που προγραμματίστηκαν, πραγματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν καθώς και για τα αποθέματα σε μονοκλωνικά αντισώματα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *