Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Open University of Israel

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Open University of Israel υπογράφηκε στο Τελ Αβίβ από τον Πρόεδρο του Ε.Α.Π. Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και την Πρόεδρο Prof. Mimi Ajsenstadt, παρουσία του Αντιπρύτανη Prof. Guy Miron και του Αντιπρύτανη Έρευνας Prof. Ofer Reany.

Η συνεργασία θα είναι σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο και θα αφορά μεταξύ άλλων δημιουργία κοινών ακαδημαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των Μελών ΔΕΠ των δύο Πανεπιστημίων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε  ενθουσιώδες κλίμα και οι Ισραηλινοί συνάδελφοι προσκλήθηκαν να επισκεφθούν το φθινόπωρο το Ε.Α.Π., όπου σε workshop θα παρουσιασθούν οι δυνατότητες της περαιτέρω αμοιβαίας συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στο Ισραήλ στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Erasmus International στο Ben Gurion University, θεώρησε σκόπιμο να συναντηθεί με την Πρόεδρο και τους συναδέλφους του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ και να επισημοποιήσουν την κοινή συμφωνία.

Επισημαίνεται ότι το ΕΑΠ το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε μνημόνια συνεργασίας με τα Ανοικτά Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και πρόσφατα με το Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών και αριθμό Προγραμμάτων Σπουδών δημόσιο πανεπιστήμιο της Ισπανίας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *