Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Από 17/10 έως 17/11 η υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) καθώς και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2022-2023, για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Μέσω της πρόσκλησης καλούνται:

(α) εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) των ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαίδευσης, για την υποστήριξη-εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με τη μορφή της Συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στην Α’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.,
(β) Ψυχολόγοι (αναπληρωτές), με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ.,
(γ) εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) των ΕΠΑ.Λ. σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, μέσω της υλοποίησης του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *