Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής συναφή με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η λίστα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα οποία διαπιστώθηκε συνάφεια με τα αντικείμενα Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας.

Η λίστα κοινοποιήθηκε από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής συναφή με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *