Μαρούσι We go green: 2ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης 2018-2019

Σκοπός

Ο Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης αλλά και των βέλτιστων πρακτικών για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίηση των μαθητών για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία, αλλά και στα νοικοκυριά, με έμφαση στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Μέσα από τον Διαγωνισμό επιδιώκεται ταυτόχρονα η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

Ο Σχολικός Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο και στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με εξαίρεση μόνο τις ογκώδεις συσκευές που δεν χωρούν στον ειδικό κάδο του σχολείου, με σκοπό τη διαχείρισή τους με τις βέλτιστες περιβαλλοντικά μεθόδους και διαδικασίες.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου, δημόσια και ιδιωτικά, όλων των τύπων, δηλαδή Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, γενικά και ειδικά.

Όλα τα σχολεία με δικαίωμα συμμετοχής θα παραλάβουν το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Διαγωνισμού και μετά, στο Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου (υπεύθυνοι ο κ. Μπίνας Σεραφείμ, τηλ.: 213 203 8275 και η Κα Μαύρου Ιωάννα, τηλ. 213 203 8294), e-mail: paideia@maroussi.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μετά την έναρξη του Διαγωνισμού, αλλά όχι αργότερα από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *