Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», ο οποίος καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού


Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή νοοτροπίας με
έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευση τους. Καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και εργαζόμενοι συλλογικά καλούνται να παραδώσουν ένα σχέδιο εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στον χώρο του σχολείου. Το σχέδιο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με όποιον τρόπο επιλέξουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές (π.χ. άρθρο, αφίσα, παρουσίαση (ppt), βίντεο (mp4), τραγούδι, παιχνίδι κ.ά.). Είναι απαραίτητο μέσα από το παραπάνω σχέδιο να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι, η διεπιστημονικότητα, οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που προκύπτει από την πρακτικοποίηση αυτών των αρχών. Σημειώνεται ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στη συμμετέχουσα σχολική μονάδα κατά το διαγωνιστικό κομμάτι, απλά να περιγραφεί.

Χρόνος διεξαγωγής:
Οκτώβριος 2023: πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οκτώβριος 2023-Δεκέμβριος 2023: δήλωση αιτήσεων συμμετοχής από τα σχολεία
Δεκέμβριος 2023-Μάρτιος 2024: υλοποίηση και κατάθεση υλικού
Απρίλιος 2024: Αξιολόγηση υλικού συμμετεχόντων και ανακοίνωση νικητών
Υποβολή αιτήσεων/έργων:
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 22-12-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση marina@incommon.gr ή eleni@incommon.gr
Τα έργα θα πρέπει υποβληθούν μέχρι τις 29-03-2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση marina@incommon.gr ή eleni@incommon.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *