ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπαίνετε στον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ.

Θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας 

όπου με τη χρήση των συνδέσμων που περιέχονται έχετε πρόσβαση στους νόμους , τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους που αφορούν στο μεταλυκειακό έτος Μαθητείας. Στον ίδιο ιστοχώρο  μπορείτε να αναζητήσετε και τα  προγράμματα σπουδών. 

Με την εγκύκλιο Φ7/154085/Δ4/18-9-2017 ορίστηκαν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης Μαθητείας (έτος 2017 λήξη 13-12-2017) καθώς και υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους Μαθητείας 2017-2018.

Φ7/154085/Δ4/18-9-2017 

Διαφημιστικό σποτ του ΥΠΠΕΘ για τη Μαθητεία 

ΦΕΚ 1301 τ. Β΄ 2019 Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων Μαθητείας

Χρήσιμα έγγραφα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ – Έναρξη μαθητείας 2017-2018

ΚΥΑ καθορισμού θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΙΕΚ σχ. έτους 2017-2018 

Έντυπα Μαθητείας ,Μητρώο, Βεβαίωση παρακολούθησης, Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση 

  Φ2/181534/Δ4/31-10-2017 Προγράμματα σπουδών εννέα ειδικοτήτων

4η εγκύκλιος μαθητείας 20-11-2017 

Εθνικό Συμβούλιο Μαθητείας 

ΦΕΚ 2007 τ. Β΄ 2018 (πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ) 

ΦΕΚ 2726 τ. Β΄ 9-7-2018 

Θέματα για τα πιλοτικά προγράμματα (σχ. έτος φοίτησης 2015-16)

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέματα για τις ειδικότητες της Α’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας (σχ. έτος φοίτησης 2016-17)

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ζ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 ΦΕΚ΄καθορισμού εντύπων μαθητείας

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»(ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» (ΦΕΚ)

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΙΕΠ για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (ΦΕΚ)

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» (ΦΕΚ)

Θέσεις Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου 2018-19 

Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας 

«Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) 

«Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας) 

«Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» 

Οδηγός επιμορφωτή για τη Θ.Ε.3: «Υγεία και ασφάλεια εργασίας» 1.4.3.β.1_

Επιμορφωτικό υλικό για τη Θ.Ε.: 3  «Υγεία και ασφάλεια εργασίας»Π1.5.2.α_ΕΥ1

Επιμορφωτικό Υλικό για τη Θ.Ε.: 3 «Υγεία και ασφάλεια εργασίας»Π1.5.2.α_ΕΥ2

K.Y.Α με θέμα Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας. 24/9/2018 

Προγράμματα Σπουδών των ειδικοτήτων «Κομμωτικής Τέχνης», «Βοηθός Φαρμακείου», «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων :«Κομμωτικής Τέχνης», «Βοηθός Φαρμακείου», «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ»

4η εγκύκλιος Μαθητείας 18-10-2018 

Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τροποποίηση 15-2-2019

Η ΚΥΑ προσδιορισμού της ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευομένων

2021-2022

Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας