Μαθητεία ΕΠΑΛ: Αναρτώνται σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης. Από 1 έως 3 Νοεμβρίου οι εγγραφές. Η διαδικασία

Πατήστε εδώ για να δείτε το χρονοδιάγραμμα

  • Από σήμερα 01/11/2023, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων, οι επιτυχόντες υποψηφιοι οφείλουν να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στα ΕΠΑ.Λ. (τα δύο αυτά έντυπα παράγονται αυτόματα απο το Πληροφοριακό Σύστημα στο περιβάλλον του ΕΠΑΛ).
  • Η κατάθεση των Αιτήσεων Εγγραφής και των Υπεύθυνων Δηλώσεων, θα είναι δυνατή απο σήμερα 1/11/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023, κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑΛ
  • Επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη κατα τη δημιουργία τμήματος μαθητείας, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.
  • Όσοι υποψήφιοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα μαθητείας.
  • Οι υποψήφιοι προσέρχονται για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, μετά από συννεόηση με το ΕΠΑΛ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *