Λάθη στην καταχώριση στο mySchool μαθητών των ΕΠΑΛ, που φοιτούν σύμφωνα με το ν.4186/2013

Σε έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Ορθή καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα Myschool των μαθητών του ν. 4186/2013 που φοιτούν σε τμήματα συνδιδασκαλίας», γίνεται αναφορά σε  διαπίστωση μετά από έλεγχο ότι σε πολλά σχολεία που λειτουργούν τμήματα συνδιδασκαλίας, οι μαθητές/τριες που φοιτούν σύμφωνα με το ν.4186/2013 δεν έχουν ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστημα
Myschool στην τάξη «Γ Παλαιά» άλλα στην τάξη «Γ».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραπάνω μαθητές/τριες να φαίνονται ότι παρακολουθούν μαθήματα του ν.4386/2016 και όχι του ν.4186/2016 όπως προβλέπεται, καθιστώντας αδύνατη την ορθή καταχώριση της βαθμολογίας τους στα μαθήματα του ν.4186/2013 καθώς και την έκδοση τίτλων σπουδών του ν.4186/2013.

Δίνεται  εντολή με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν τμήματα συνδιδασκαλίας, να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος ορθής καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα Myschool των μαθητών/τριών του ν.4186/2013 στην τάξη «Γ-ΠΑΛΑΙΑ», ενώ σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων καταχωρίσεων να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις έως την Τετάρτη 31/01/2018.
Επισημαίνεται ότι για να πραγματοποιηθεί αλλαγή τάξης ενός/μιας μαθητή/τριας από «Γ» τάξη σε «Γ-ΠΑΛΑΙΑ» στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, θα πρέπει πρώτα να γίνει διαγραφή-αφαίρεση του/της μαθητή/τριας από τα επιμέρους τμήματα που έχει ενταχθεί (τμήματα επιλογής, ξένων γλωσσών, ειδικοτήτων κλπ.).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *