Κ. Σκανδάλη για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ Αττικής: Πιο δημοκρατικά δεν γίνεται . . .

Την θέση της σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις του  αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  κοινοποίησε το εκ των αιρετών μελών του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής ,  κ. Κ. Σκανδάλη.

Υπό το εύγλωττο τίτλο . . Πιο Δημοκρατικά δεν γίνεται ! . . η κ. Σκανδάλη αναφέρει,

Με δεδομένο ότι δεν προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή Οργανωτικών Συντονιστών , οι αιρετοί του κλάδου στο ΑΠΥΣΔΕ καταθέσαμε πρόταση προκειμένου το συμβούλιο να υιοθετήσει αντικειμενικά κριτήρια πριν κάνει τις επιλογές του (π.χ τα συνολικά μόρια των υποψήφιων Συντονιστών).
Δυστυχώς, η πλειοψηφία του διορισμένου από τον υπουργό συμβουλίου, βασιζόμενη στο ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ισχύουσα Νομοθεσία, δεν συζήτησε την συγκεκριμένη πρόταση. Ως διαδικασία επέλεξε να στηριχθεί η λίστα των ονομάτων της εισήγησης του προεδρεύοντος.
Είναι γνωστό ότι κατά το παρελθόν, ο εκπαιδευτικός κόσμος και το συνδικαλιστικό κίνημα στάθηκαν απέναντι στην οποία προσπάθεια κομματικής λαφυραγώγησης της εκπαίδευσης. Το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον
Η επιλογή των ικανότερων, ως Οργανωτικών Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, όπως και κάθε άλλη επιλογή Στελεχών της εκπαίδευσης, αποτελεί κατά την άποψή μου καθοριστικό γεγονός για μια επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Δυστυχώς, κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία των διαδικασιών αυτών τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τους ίδιους τους υποψηφίους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *