Κ. Αδριανοπουλίτης: Η λυκειακή βαθμίδα σε αριθμούς, Παρατηρήσεις – Εκτιμήσεις

Παραθέτουμε πίνακα με τις ακόλουθες  παρατηρήσεις εκτιμήσεις

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018
   

ΑΡΙΘΜ

ΣΧΟΛ

 

ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΓΥΝ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΓΕΛ

991 73752 38378 3327 68457 36034 3175 69505 37220 3184 211714 111632 9686 19551 11311
 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΓΕΛ

48 954 366 59 629 312 52 1241 507 69 1258 524 73 4082 1709 253 397 203
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΠΑΛ

323 17405 5520 872 26416 9057 1066 21986 7643 1032 65807 22220 2970 8245 4431
4 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ 75 2677 962 127 8843 3495 168 4971 1946 140 4081 1568 124 20572 7971 559 1473 611
5 ΠΕΙΡΑΜΑΤ. ΓΕΛ 12 930 463 37 903 450 36 924 470 38 2290 1383 111 250 135
6 ΠΡΟΤΥΠΑ

ΓΕΛ

4 393 194 15 448 219 17 394 200 15 1234 613 47 107 59
7 ΔΙΑΠΟΛΙΤ.

ΓΕΛ

4 416 162 16 277 125 13 235 138 12 928 425 41 86 53
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                    ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019
   

ΑΡΙΘΜ

ΣΧΟΛ

 

ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΣΥΝ

ΜΑΘΗΤΕΣ   ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜ

ΤΜΗΜ

 
ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΓΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΚΟΡ ΣΥΝ ΓΥΝ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΓΕΛ

991 70340 36554 3204 67397 19551 11311 67183 35517 3077 204920 108044 9391 18762 10820
2 ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΓΕΛ

48 1066 446 61 786 397 203 663 314 52 1033 431 64 3548 1523 232 374 181
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΠΑΛ

323 19548 6135 932 27393 8245 4431 23102 8090 1022 70043 23738 3050 8135 4447
4 ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ 75 3024 1048 139 10761 1473 611 5534 2173 143 4029 1618 150 23348 8879 602 1646 666
5 ΠΕΙΡΑΜΑΤ. ΓΕΛ 12 914 462 36 927 250 135 912 457 36 2753 1382 109 246 127
6 ΠΡΟΤΥΠΑ

ΓΕΛ

4 393 185 15 393 107 59 448 219 17 1234 596 47 106 57
7 ΔΙΑΠΟΛΙΤ.

ΓΕΛ

4 348 131 15 309 86 53 246 119 11 903 386 41 77 47
8 ΕΡΓΑΣΤΗΡ.

ΚΕΝΤΡΑ

                                1274 589
ΠΗΓΗ: ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ

 

Σημειώσεις: 1. Στον πίνακα περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία των σχολικών ετών 2017 – 2018 και 2018 – 2019 προκειμένου να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις και συγκρίσεις

 1. Δεν περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά σχολεία
 2. Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τα μουσικά και καλλιτεχνικά λύκεια διότι στα παρασχεθέντα στοιχεία αναφέρονται ως λυκειακές τάξεις των Γυμνασίων
 3. Ο αριθμός των μαθητών αφορά αριθμό ενεργών μαθητών
 4. Όπου ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ αναφέρεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών με βάση τη σχολική μονάδα της κύριας τοποθέτησής τους
 5. Στη στήλη 8 αναφέρονται οι διδάσκοντες στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
 6. Δεν περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία του «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.».

 

Με βάση τα παρατεθέντα στατιστικά στοιχεία για τα σχολικά έτη 2017 και 2018, μπορούμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

 1. Σημειώνεται μείωση των μαθητών στα ΓΕ.Λ. (ημερησίων και εσπερινών) σε ποσοστό 3,4%.

Η μείωση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το ΕΠΑ.Λ. εμφανίζεται πλέον ως το Λύκειο που υπόσχεται περισσότερα και άρα το επιλέγουν περισσότεροι μαθητές από άλλες  χρονιές, διότι εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες σε πανεπιστημιακές σπουδές, απ΄ ότι  στα παρελθόν και ταυτόχρονα διέξοδο προς την αγορά εργασίας.

Γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι οι μαθητές που ακολουθούν το ΓΕ.Λ. με στόχο να αποκτήσουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου θα βρεθούν, σε μεγάλο ποσοστό, ενώπιον της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης ή της μετανάστευσης, διότι τα πανεπιστημιακά πτυχία της χώρας μας είναι συχνά αναντίστοιχα   με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και η επερχόμενη ανάπτυξη θα έχει ανάγκη κυρίως από μεσαία στελέχη (απόφοιτοι ΕΕΚ).

 1. Μετά από σειρά ετών παρουσιάζεται αύξηση εγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. (ημερησίων και εσπερινών) κατά 8,1%.

Η πιο πιθανή εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε 5%, η εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχολές υψηλής ζήτησης με βαθμολογία συγκρίσιμη με αντίστοιχη των αποφοίτων ΓΕ.Λ. είχαν ευμενή απήχηση στους μαθητές.

Παραμένει βέβαια ανοιχτό το πρόβλημα της μείωσης του ποσοστού εισαγωγής στα ΤΕΙ, το οποίο σήμερα είναι 20% και με την μετεξέλιξή τους σε πανεπιστήμια θα μειωθεί σε 5%.

Μία συνολική ρύθμιση σε 10%, ίσως είναι η καλύτερη λύση.

Ένας άλλος λόγος για την αύξηση των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. είναι η καθιέρωση της μαθητείας, μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑ.Λ., η οποία αποτελεί ένα πραγματικό δέλεαρ, διότι παρέχει επιπλέον ειδίκευση ανωτέρου επιπέδου, είναι αμειβόμενη, παρέχει προϋπηρεσία και ασφαλιστική κάλυψη, δίνει προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και οδηγεί, μετά από πιστοποίηση σε ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο, το επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ).

Υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο επίπεδο κατατάσσονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά από 2 χρόνια κατάρτιση και εν συνεχεία πιστοποίηση.

Στο ίδιο επίπεδο 5  θα κατατάσσονται και οι απόφοιτοι των διετών προγραμμάτων των ΑΕΙ, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν μόνο απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ.

Ο νέος θεσμός της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ο οποίος εφαρμόζεται φέτος στα ΕΠΑ.Λ. σε Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά, με δύο ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς στην τάξη και εντός του διδακτικού ωραρίου, αποτελεί σημαντικό στοιχείο ποιοτικής αναβάθμισης.

Με τον τρόπο αυτό τα γνωστικά κενά, στα δύο βασικά μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία δεν καλύφτηκαν στο Γυμνάσιο, οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα, έστω και καθυστερημένα να τα καλύψουν.

Για την εφαρμογή του μέτρου αυτού έχουν προσληφθεί 442 φιλόλογοι και μαθηματικοί.

Η πρόσληψη στα ΕΠΑ.Λ. 200 ψυχολόγων (αντιστοιχεί ένας ανά δύο ΕΠΑ.Λ.) έχει γίνει με κύριο στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών για καλύτερη προσέγγιση με τους μαθητές τους.

Οι δύο αυτοί καινοτόμοι θεσμοί έχουν ευμενή απήχηση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

 1. Στα εσπερινά ΓΕ.Λ. σημειώνεται μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 13%

Η μείωση των μαθητών στα εσπερινά ΓΕ.Λ. θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στο νέο ηλεκτρονικό τρόπο εγγραφής, στον αυστηρότερο έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι ο εγγραφόμενος εργάζεται, στη μη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις, εάν δεν έχουν πλήρη φοίτηση σε εσπερινό ΓΕ.Λ.

 1. Στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. σημειώνεται αύξηση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 13,5 %

Η αύξηση των μαθητών των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. παρουσιάζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι η μεγαλύτερη (13,5%) από κάθε άλλη αύξηση, όπως φαίνεται στον πίνακα που παραθέσαμε.

Η αύξηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι το ποσοστό των μαθητών των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανέρχεται στο 25% του συνόλου των μαθητών (ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών των εσπερινών ΓΕ.Λ. ανέρχεται στο 0,98%.

Η αιτία της μεγάλης αύξησης των εγγραφών θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη μείωση του χρόνου φοίτησης από 4 σε 3 χρόνια και στην αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ποσοστού των μαθητών  των δύο τύπων των εσπερινών λυκείων, δείχνει καθαρά ότι οι μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. έχουν ανάγκη να εργαστούν διότι προέρχονται κυρίως από την εργατική τάξη και τις λαϊκές οικογένειες.

Σε αυτούς τους μαθητές η πολιτεία οφείλει να στρέψει το ενδιαφέρον της, κατά τη γνώμη μας, εάν θέλει να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο.

 1. Μείωση των μαθητών στη Β΄ τάξη του ΓΕ.Λ.

Μετά από προσεκτική παρατήρηση των στοιχείων του πίνακα παρατηρούμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος, αλλά και το προηγούμενο, οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΓΕ.Λ. μειώνονται σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ τάξης.

Η μείωση αυτή είναι πιθανόν να οφείλεται στη μετακίνηση μαθητών από το ΓΕ.Λ. προς το ΕΠΑ.Λ., διότι η διακοπή φοίτησης είναι σπάνια.

 1. Αύξηση σε μεγάλο βαθμό των μαθητών στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. και στα δύο σχολικά έτη.

Οι πιθανοί λόγοι του φαινομένου αυτού είναι η μετακίνηση μαθητών από το ΓΕ.Λ. και η εγγραφή αποφοίτων λυκείου.

Η εγγραφή των αποφοίτων λυκείου στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι μια ελκυστική λύση διότι: απαλλάσσονται από τα γενικά μαθήματα, λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., αποκτούν πτυχίο ειδικότητας και μπορούν να ακολουθήσουν το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. ή να εγγραφούν στα διετή προγράμματα των ΑΕΙ.

Η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε 5%, επέδρασε θετικά.

 1. Τα στατιστικά στοιχεία φανερώνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερέχουν αριθμητικά σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. με εξαίρεση τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Από στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν παραθέσαμε, η διαφορά αυτή αυξάνει στα Γυμνάσια, στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία το ποσοστό ανέρχεται στο 95% περίπου.

 1. Τα κορίτσια είναι περισσότερα στα ημερήσια ΓΕ.Λ. και λιγότερα στα εσπερινά.

Τα κορίτσια είναι λιγότερα στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Για το έτος 2018 – 2019 το ποσοστό των κοριτσιών στα ημερήσια ΓΕ.Λ. ανέρχεται στο 52,7% και στα εσπερινά ΓΕ.Λ. στο  42,9%

Για το ίδιο έτος το ποσοστό των κοριτσιών στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. ανέρχεται στο 33,8% και στα εσπερινά στο 38%.

Τα στοιχεία αυτά είναι πιθανόν να αλλάξουν το επόμενο σχολικό έτος και όχι μόνο οριακά, διότι κάποιες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ήδη προκαλέσει αναταραχές αλλά και προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ.

Ίδωμεν.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής

Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *