ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας: Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο “Αρχαία Αίγυπτος: Εισαγωγή στην Αρχαιολογία, Ιστορία, Γλώσσα και Γραφή, Τέχνη, Θρησκεία και Πολιτισμό των Αρχαίων Αιγυπτίων”

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας διενεργεί νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και δη με το Κέντρο διά Βίου Μαθήσεως (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π. με τίτλο “Αρχαία Αίγυπτος: Εισαγωγή στην Αρχαιολογία, Ιστορία, Γλώσσα και Γραφή, Τέχνη, Θρησκεία και Πολιτισμό των Αρχαίων Αιγυπτίων.

https://kedivim.eap.gr/?page_id=11932

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24.03.2023 έως 30.04.2023

Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας, διαθέτει μακρά παράδοση και εμπειρία στην έρευνα και μελέτη του αιγυπτιακού πολιτισμού (ήδη από το 2011), αλλά και στα σχετικά Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα για φοιτητές/ριες, μαθητές/ριες και το ευρύτερο αρχαιόφιλο κοινό. Το Πρόγραμμα που διενεργείται σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιατρικό Κέντρο

Αθηνών για την μη επεμβατική μελέτη με Αξονικό Τομογράφο 9 μουμιών Πτολεμαϊκής Περιόδου εντάσσεται ως τυπικό παράδειγμα στην 1η Κατηγορία.

Το Σεμινάριο Αιγυπτιολογίας που πραγματοποιείται συνεχώς από το 2012 σε συνεργασία με διαφό-

ρους διακεκριμένους φορείς εντάσσεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην 2η Κατηγορία και δι-

ενεργείται πλέον στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-

στημίου (Ε.Α.Π.). Η πολύτιμη προσφορά του Ε.Α.Π. στον ακαδημαϊκό χώρο και η πολυετής εμπειρία

του στην ηλεκτρονική μάθηση (elearning) υψηλών προδιαγραφών είναι πολύ γνωστά:  

https://kedivim.eap.gr/

https://www.efsyn.gr/tehnes/art-nea/345389_seminaria-gia-tin-arhaia-aigypto

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:    hieg-aker.org@otenet.gr    ||    s.tsourinaki@yahoo.com      

URLs:    https://kedivim.eap.gr/?page_id=11932    ||    https://hiegaker.wordpress.com/research/hieroglyphics/    

Κατά την διάρκεια των προηγουμένων ετών εκατοντάδες άνθρωποι, φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά και

ιδιώτες παρακολούθησαν τα Μαθήματα του Σεμιναρίου, που απευθύνονται τόσο σε προχωρημένους/ες

όσο και σε αρχάριους/ες, σε φοιτητές/ριες Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας, Φιλολογίας ή Θετικών

Επιστηµών, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που σαγηνεύεται από την ιστορία αυτού του πανάρχαιου και

μοναδικού πολιτισμού. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του Σεμιναρίου θα μάθουν να διαβάζουν

και να γράφουν στα ιερογλυφικά, αποκτώντας συναρπαστικές γνώσεις για την χώρα των φαραώ!  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *