Κατάλογοι Διδακτικών Βιβλίων 2018-2019 για Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος οι κατάλογοι των διδακτικών βιβλίων σχ. έτους 2018-2019 καθώς και οι σχετικές  Υπουργικές Αποφάσεις για το Γυμνάσιο, το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ.

Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το Γυμνάσιο 

Βιβλία Α΄ Γυμνασίου 

Βιβλία Β΄΄ Γυμνασίου 

Βιβλία Γ΄ Γυμνασίου 

 

Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το ΓΕΛ 

Βιβλία Α΄ ΓΕΛ 

Βιβλία Β΄ ΓΕΛ 

Βιβλία Γ΄ ΓΕΛ 

 

Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το ΕΠΑΛ 

Βιβλία Α΄ ΕΠΑΛ 

Βιβλία Β΄ ΕΠΑΛ 

Βιβλία Γ΄ ΕΠΑΛ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *