Κατάληψη στο σχολικό συγκρότημα των 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας. Η απόφαση τοποθέτησης των καμερών. Η επιστολή των εκπαιδευτικών των σχολείων.

Σχετικά με την κατάληψη, λόγω τοποθέτησης καμερών, στο σχολικό συγκρότημα των 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας δημοσιεύουμε το απόσπασμα από τα πρακτικά της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας όπου, γίνεται αναφορά για σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την φύλαξη στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ/ΣΕΚ/ΙΕΚ  ενώ  τονίζεται  ότι το ζήτημα της φύλαξης είναι πλέον αναγκαίο και χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Η ζημία από τις δολιοφθορές, τις απόπειρες διάρρηξης και τις κλοπές είναι πολλαπλάσια του κόστους τοποθέτησης των καμερών ασφαλείας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το κόστος των υποδομών των εργαστηρίων και των υλικών που υπάρχουν στο κάθε σχολείο είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε περίπτωση κλοπής είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους. Επισημαίνεται ότι η καταγραφή του σχολικού χώρου θα γίνεται μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και ποτέ κατά τη διάρκεια του.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το απόσπασμα του πρακτικού  

Σχετικά με την τοποθέτηση των καμερών, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που είναι υπό κατάληψη, συνέταξαν επιστολή μέσω της οποίας θέτουν ερωτήματα τόσο για την τήρηση των  προβλεπόμενων διαδικασιών όσο και για τη σκοπιμότητα της τοποθέτησης, ενώ ζητούν άμεση ενημέρωση των Συλλόγων διδασκόντων των ΕΠΑΛ και ΣΕΚ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *