Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Οι στρατεύσιμοι που γεννηθήκατε το 2002 (κλάση 2023) μπορείτε να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής σας από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου, χωρίς να πάτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης για την πανδημία του Covid-19. 

Τι πρέπει να κάνετε:

  1. εκτυπώνετε το Δελτίο Απογραφής
  2. το συμπληρώνετε και το υπογράφετε
  3. το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
β. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης ΑΦΜ να κατατίθεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.
γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *