ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ – Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. Βασικα Μεγέθη Ειδικής Αγωγής: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και την Εργασία.

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση που το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ δημοσιεύει, θα εκπονηθεί φέτος σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Ε.Σ.Α.μεΑ..

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή θα είναι αφιερωμένη στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση και θα παρουσιαστεί στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει με εγκύκλιό του πανελλαδικά όλες τις σχολικές μονάδες, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *