Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης: Άσκηση προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Eνοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προγραμματίζουν τη διοργάνωση άσκησης προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου. Η προσομοίωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: ΕΕ) και τη διαχείριση επίκαιρων προβλημάτων.

Η προσομοίωση θα αφορά στις εργασίες δύο οργάνων της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την προσφυγική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε 16 σχολεία από όλη την Ελλάδα που θα συμμετάσχουν με έξι (6) μαθητές της Α’ ή Β’ Λυκείου το καθένα  (σύνολο 96 μαθητές). Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν να υποδυθούν το ρόλο αξιωματούχων της  Ένωσης (Επιτρόπων) ή Υπουργών των Εξωτερικών των κρατών-μελών ή άλλους ρόλους, συμβούλων των Υπουργών Εξωτερικών, αντιπροέδρων, δημοσιογράφων, και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην προσφυγική κρίση, όπως ο Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (Γιατροί χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός). Κάθε σχολείο δύναται να συμμετάσχει με έναν (1) υπεύθυνο καθηγητή και έξι (6) μαθητές που θα αναλάβουν τους προαναφερθέντες ρόλους. Η συνεδρίαση των οργάνων της EE κατευθύνεται από ομάδα συντονιστών που ορίζεται από τους διοργανωτές και αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της προσομοίωσης.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής του σχολείου σας στην προσομοίωση, παρακαλούμε όπως αποστείλετε έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο fax 210 7257114 ή στο e-mail athens.eu.model.junior@eliamep.gr. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολεία που δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενη προσομοίωση που έχει οργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που φιλοξενείται στο ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Όλα τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό όπως η μετακίνηση και διαμονή στην Αθήνα για καθηγητές και μαθητές καλύπτονται από τους διοργανωτές.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον οδηγό προσομοίωσης

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελισάβετ Φωκά, Επικεφαλής του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ στο: athens.eu.model.junior@eliamep.gr ή στο τηλέφωνο: 2107257110.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *