Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019. Εγγραφές από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση επίσημων τίτλων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίπεδα   Ημερομηνίες εξετάσεων

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Στοιχειώδης Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) Στοιχειώδης Γνώση
Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (πρωί)
Α2 Βασική Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)

Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Βασική Γνώση

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι)
Β1 Μέτρια Γνώση Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (απόγευμα)
Β2 Καλή Γνώση Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (πρωί)
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (απόγευμα)
Γ2 Άριστη Γνώση Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (πρωί)

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

  • Επιλέξτε ένα από τα 160 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο:

http://www.greek-language.gr/certification/node/9

  • Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

  • Προετοιμαστείτε για τις Εξετάσεις με το βοηθητικό υλικό του ΚΕΓ.

http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Πληροφορίες:

– στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων

– στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331542 – στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification

EXAMINATIONS FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN GREEK MAY 2019

The Centre for the Greek Language (CGL) is the official institution authorized by the Ministry of Education to conduct the examinations for the Certification of Attainment in Greek. Following the specifications of the Common European Framework of Reference for Languages, the Certificate is of particular value not only in Greece but all over the world.

LevelsExamination dates
Α1 (for children 8-12 years old) Breakthrough Tuesday 21st May 2019 (morning)

Α1 (for adolescents and adults)

Breakthrough

Tuesday 21st May 2019 (morning)
Α2 Way stage Tuesday 21st May 2019 (afternoon)

Α2 for vocational purposes

Way stage

Tuesday 21tst May 2019 (afternoon)
Β1 Threshold Tuesday 21st May 2019 (evening)
Β2 Vantage Wednesday 22th May 2019 (morning)
C1 Effective Operational Proficiency Wednesday 22th May 2019 (afternoon)
C2 Mastery Thursday 23th May 2019 (morning)

Registration: From February 1st to March 24th 2019

  • Choose one of 160 examination centres all over the world:

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/9

  • Submit your application online:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

  • Use CGL’s supportive material to prepare yourself for the exams.

http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

Information:

– email: ellinomatheia@komvos.edu.gr

www.greeklanguage.gr/certification

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *