Ι.Ε.Π.: Προσωρινοί πίνακες ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. το απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου που περιλαμβάνει την απόφαση κύρωσης των προσωρινών πινάκων

  1. Υποψηφίων για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις
  2. Υποψηφίων για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και
  3. Υποψηφίων για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για τους οποίους απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε το απόσπασμα του πρακτικού με τους παραπάνω αναφερόμενους πίνακες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *