Ι.Ε.Π.: Μαθητεία-Θεματική ενότητα «Υγεία και ασφάλεια εργασίας». Επιμορφωτικό Υλικό

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τους Ι.Ε.Π. 3 τεύχη επιμορφωτικού υλικού

  • Οδηγός Επιμορφωτή
  • Επιμορφωτικό Υλικό ΕΥ1
  • Επιμορφωτικό Υλικό ΕΥ2

που αφορούν στην θεματική ενότητα Θ3 : «Υγεία και ασφάλεια εργασίας»  της  Πράξης: “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 Υποέργο 1: “Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της Επιμόρφωσης”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *