Ι.Ε.Π.: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων με θητεία τετραετούς διάρκειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας:

  • στο Τμήμα Έργων και Δράσεων
  • στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php , από 5/4/2021 και ώρα 13:00 έως τις 19/4/2021 και ώρα 13:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *