Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Μαζί για την Εκπαίδευση. Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών. Από 18/1 έως 20/3/2024 οι εγγραφές

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανακοινώνει τη δημοσίευση της πρόσκλησης: «Μαζί για την Εκπαίδευση: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών». Με την Ανακοίνωση-Πρόσκληση καλούνται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Εκπαιδευτικών, για συμμετοχή αμισθί σε Ομάδες Εργασίας του Ι.Ε.Π., που θα συγκροτούνται για την πραγματοποίηση επί μέρους δράσεων του φορέα.

Η πρωτοβουλία απορρέει από τη δέσμευση του Ι.Ε.Π. για την ενίσχυση της συνεργασίας εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, προάγοντας την αμοιβαία διάδραση και τη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στόχος είναι η αξιοποίηση του πλούτου εμπειρίας, εξειδίκευσης και πάθους που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η ενίσχυση του οράματος για περαιτέρω σύνδεση του Ι.Ε.Π. με τις/τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενταθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

Μέσα από τη δράση:

    1. Δημιουργείται ένας κόμβος γνώσης, μιας και η πολυετής εμπειρία και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να συνδράμουν το έργο του Ι.Ε.Π., ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.
    2. Προσφέρονται ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες του Ι.Ε.Π. και ως εκ τούτου ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων μελών του.
    3. Επιστρέφεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία ένα συλλογικό έργο που προέρχεται από την εκπαιδευτική κοινότητα και επιχειρεί να συνδράμει σε μια ακόμα υψηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση για τα παιδιά μας.

Σας καλούμε να εγγραφείτε και να μοιραστείτε την πρόσκληση με τις/τους συναδέλφους σας, ενισχύοντας την ενότητα για συλλογικές δράσεις. Ελπίζουμε ότι η ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, τόσο για το Ι.Ε.Π. όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα, και εντέλει να έχει θετικό αντίκτυπο στο σημερινό και μελλοντικό εκπαιδευτικό τοπίο.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Υποβολή των αιτήσεων μέσω του Μητρώου του Ι.Ε.Π. στο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 18/01/2024 και ώρα 13:00 και η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/03/2024 και ώρα 13:00.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *