Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Παράταση, μέχρι 21/12, της προθεσμίας υποβολής των Σχεδίων Δράσης των σχολείων

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής γίνεται γνωστό ότι, μετά από σχετικά αιτήματα και για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21-12-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 141494/ΓΔ4.

Σχετικό αρχείο

Εγκύκλιος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *