Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό. Από 1 έως 11/12 ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποσπαστούν σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού Συμβούλων Α’ ή/ και Β’ στις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ, Σύμβουλος Α
 • ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, Σύμβουλος Α
 • ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ87 ΥΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ82 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β

Το Ι.Ε.Π. αποτελεί επιτελικό επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα μέλη του φορέα μπορούν να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και σε συνέργειες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μπορείτε να μελετήσετε την πρόσκληση εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00

Υποβολή αίτησης εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *