Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Η χρήση του Portfolio στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας (Goethe-Institut Athen), στο πλαίσιο του μεταξύ τους Συμφώνου Συνεργασίας (2017), προγραμματίζουν τη δεύτερη υλοποίηση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
Στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), μόνιμοι και αναπληρωτές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, που διδάσκουν σε σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων και μονάδων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, οι οποίοι/-ες δεν συμμετείχαν στο αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα.
Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργία και η αξιοποίηση της μεθόδου «Portfolio» και να αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία της στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα δύο (32) ώρες, εκ των οποίων οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Goethe-Institut Athen από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 23:59.
Μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας (Goethe-Institut Athen) με την υπογραφή των δύο συνεργαζόμενων φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, να ανατρέξετε στη σχετική  Πρόσκληση

Ανακοίνωση σε pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *