Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους» την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
«Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους»
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 15:30-18:00

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα σχολείο για όλους – Μια κοινωνία για όλους», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, 15:30-18:00.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της φωνής και των δυνατοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία, των δικαιωμάτων τους για ισότιμη πρόσβαση και ενεργό συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς και των δράσεων προάσπισης του δικαιώματος πρόσβασης σε μια ποιοτική εκπαίδευση.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: α) εισηγήσεις Ατόμων με Αναπηρία από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της εκπαίδευσης, β) επιστημονική εισήγηση για το δικαίωμα των κωφών μαθητών/τριών στη δίγλωσση εκπαίδευση μέσω της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) γ) εισήγηση στελέχους του Ι.Ε.Π. για τον ρόλο του Ι.Ε.Π. στην προάσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και δ) συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, τις σύγχρονες τάσεις, τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας καθώς και τις προοπτικές στην εκπαίδευση και γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι των Ατόμων με Αναπηρία.

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία μεικτού τύπου/υβριδική. Οι ομιλητές/τριες θα παρευρεθούν με φυσική παρουσία στον χώρο του Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση εξ αποστάσεως.

Στην εκδήλωση θα προηγηθούν χαιρετισμοί από εκπροσώπους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Ι.Ε.Π., της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας και θα απαντηθούν ερωτήσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο chat της ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα στο κανάλι YouTube του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διεύθυνση: https://youtube.com/live/_ziB7c4WE5I

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *