Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ημερίδα με θέμα “Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση-Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ” την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

ο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει ημερίδα με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
16:00-16:30Παρουσίαση-Χαιρετισμοί
16:30-16:455Σ. Χωλίδη: Σκοπός και στόχοι της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»-ΙΕΠ
16:45-17:15Ε. Πεντέρη: Παρουσίαση της φιλοσοφίας του νέου Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
18:30-18:45Διάλειμμα
17:30-18:30Β. Κόμης: «το Έργο ΕΛΠεΙΔΑ: μια προσπάθεια ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο»
Γ. Φεσάκης: «Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ ένα ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία»
Α. Αρκουλή, Α. Κωνσταντοπούλου, Α. Μισιρλή, Μ. Παρίση, Α. Τζαβάρα, Α. Φιλιππίδη, Μ. Χαζτηγιάννη: Εκπαιδευτικά Σενάρια και Μαθησιακές Δραστηριότητες με το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ
18:30-18:45Ε. Δούμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής-ΙΕΠ
18:45-19:00Διάλειμμα
19:00-20:00Συζήτηση

Συμμετοχή στην ημερίδα

Για την συμμετοχή σας στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στο πρώτο σκέλος της θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα επιτρέψουν την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης της ημερίδας και στο δεύτερο τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει η είσοδός σας στην πλατφόρμα της ημερίδας. Προσοχή! Το email που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι το ίδιο και στα δύο στάδια προκειμένου να μπορέσει να γίνει η πιστοποίηση της παρακολούθησης και να εκδοθεί η βεβαίωση.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος σε θέματα εγγραφής / συμμετοχής, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αιτημάτων στη διεύθυνση https://techedge.tech/ 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *